Biblioteka zaprasza na wystawę.

Maciej Rataj

19 luty 1884 r. – 21 czerwiec 1944r.

 

       Biblioteka szkolna zaprasza na wystawę poświęconą naszemu patronowi Maciejowi Ratajowi.Od 29 września 1990 roku Maciej Rataj jest Patronem naszej szkoły. To już 26 lata.

    19 lutego 2016 r.  świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły, Macieja Rataja, w 132.rocznicę jego urodzin.

Jak co roku biblioteka szkolna zorganizowała wystawę poświęconą Patronowi, na którą serdecznie zaprasza.

"Nike jest nagrodą za najlepszą książkę roku, przyznawaną zawsze w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca wyłaniany jest w trzech etapach. Pierwszy to 20 nominacji ogłaszanych w maju podczas Warszawskich Targach Książki, drugi etap to wybór siedmiu finalistów na początku września. Ostatni - decyzja jury."

Powstanie gazetki „ROLEK” łączy się ze Zjazdem Absolwentów roku 1990. Z okazji 35-lecia szkoły ukazał się w czerwcu 1990 r. biuletyn informacyjny dla absolwentów. Pierwszy numer  „ROLKA”, przeznaczony dla aktualnie uczących się uczniów, pojawił się we wrześniu 1990 r.

            Redakcja pracowała w trudnych warunkach, drukowanie i skład  odbywały się dość prymitywnie, numery odbijane były na powielaczu. Gazeta od początku budziła zainteresowanie uczniów, bo znajdowali w niej obraz życia środowiska szkolnego. Grupę redakcyjną tworzyli: Joanna Gostomska, Agnieszka Cegielska, Sławomir Piskorz, Piotr Zdun, Edward Szmul, Dariusz Piskorz, Robert Kudłak. Opiekunem i recenzentem materiałów zamieszczanych w „ROLKU” była nauczycielka języka  polskiego, Wiesława Pradziadowicz.

I. Zbiory biblioteki.

  1. Biblioteka prowadzi i udostępnia literaturę piękną, popularno-naukową, fachową związaną z profilem działalności szkoły, czasopisma, materiały audiowizualne.
  2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie:
    1. wolnego dostępu do regałów
    2. częściowo ograniczonego wolnego dostępu do regałów
    3. bez dostępu  czytelników do regałów
    4. wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza udostępniany jest księgozbiór podręczny i materiały audiowizualne

Prawo korzystania z czytelni i zgromadzonych w niej zbiorów mają:

a) wszyscy uczniowie

b) nauczyciele

c) wychowawcy internatu

d)pracownicy administracji i obsługi

 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu uzyskał dotację do zajęć pozalekcyjnych w wysokości 12 832 zł na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2007 roku w formie zajęć o charakterze dydaktycznym - szkolnych warsztatów dziennikarskich. Projekt zaakceptowało Starostwo Powiatowe, a następnie pozytywnie oceniło Kuratorium Oświaty i ono przyznało dotację.

Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni