W INTERNACIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEPISY BHP I P.POŻ

 

 1. ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU WYCHOWANKÓW W INTERNACIE

   

  W INTERNACIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEPISY BHP I P.POŻ

  1. Zakaz korzystania z urządzeń elektrycznych typu: grzałka, grzejniki elektryczne, żelazko, tostery, itp. w pokojach.

  2. Urządzenia elektryczne przywiezione z domu muszą być sprawdzone przez elektryka i używane za zgodą wychowawcy.

  3. Zakaz używania w pokojach sypialnych ognia otwartego: świece, zapałki, palenie papierosów.

  4. Zakaz wieszania na osłony punktów świetlnych i kontaktów: materiałów, maskotek bibułek itp.

  5. Nakaz wyłączania odbiorników z sieci przy wychodzeniu z internatu na zajęcia lekcyjne, przed wyjazdem na weekend.

  6. Zakaz samodzielnego dokonywania napraw: gniazdek, urządzeń elektrycznych itp.

  7. Zakaz wychylania się z okien i siadania na parapecie okien.

  8. Obowiązuje bezpieczne schodzenie po schodach, nie wolno skakać, zjeżdżać po poręczy, szybko zbiegać po schodach. W internacie obowiązuje używanie obuwia miękkiego.

  9. Zakaz zamykania się w pokojach sypialnych.

  10. Nakaz zostawiania kluczy od pokoi w dyżurce internatu przy opuszczaniu internatu.

  11. Zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, narkotyków. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad zostaną zastosowane procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  12. Zakaz wyjazdu poza teren Reszla bez zgody wychowawcy, a jedynie po uprzedniej konsultacji wychowawcy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

  13. W piątki młodzież opuszcza internat do godziny 16:00 i udaje się do domów rodzinnych. W przypadku zmiany miejsca wyjazdu wychowanka z internatu, niezbędna jest konsultacja rodziców lub prawnych opiekunów z wychowawcą grupy.

  14. W niedzielę internat otwarty jest od godziny 15:00. Wychowanek przybywając do Reszla ma obowiązek rejestracji swojego powrotu do internatu w chwili przyjazdu do Reszla.

  15. Wizyty rodziny w pokojach mieszkalnych mogą się odbywać za wiedzą wychowawcy pełniącego dyżur.

  16. Wychowanek ma obowiązek rejestrować wyjście z internatu w czasie wolnym w „Zeszycie wyjść”, a także odnotować swój powrót.

  17. Za zniszczenia mienia społecznego, będą wyciągane konsekwencje między innymi: pokrycie kosztów zakupu lub naprawy mienia, zawieszenie ucznia w prawach wychowanka internatu.

  18. W przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub koleżanek i kolegów, t.j. znęcanie, wykorzystywanie młodszych, używanie wulgaryzmów itp. zostaną wyciągnięte konsekwencje.


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni