Statut Zespołu Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu

Statut Technikum

Statut Liceum

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia