Czy marzyłeś kiedykolwiek o tym, że Twoje projekty graficzne znajdą się  w reklamie, prasie, telewizji, Internecie czy billboardach?

Czy chciałbyś zostać  ekspertem obsługując nowoczesne oprogramowanie w zakresie grafiki 2D  i 3D?

Czy chciałbyś odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych?

 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Codzienna praca grafika to przygotowanie projektów do druku, obsługa cyfrowa systemów produkcyjnych w poligrafii, prowadzenie procesów drukowania. Jeśli więc interesują Cię techniki komputerowe, jesteś staranny i pomysłowy, lubisz tworzyć i rysować, łatwo nawiązujesz i podtrzymujesz kontakty- to właśnie zawód dla Ciebie!

Atuty klasy:

 • przygotowanie w zakresie tworzenia kompozycji graficzno-tekstowych
 • przygotowanie w zakresie wykonywania i realizacji projektów multimedialnych
 • kształcenie z zakresu przygotowania materiałów graficznych do procesu drukowania
 • kształcenie w zakresie wykonywania wydruków wieloformatowych
 • nauka odbywa się w nowoczesnej pracowni grafiki komputerowej
 • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
 • przygotowanie do podjęcia nauki na wszystkich kierunkach studiów

Pespektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia
 • umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT

 Absolwenci klasy mogą znaleźć zatrudnienie w: 

 • w wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji
 • w drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią
 • w zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
 • w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych
 • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej
 • w przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych)
 • w firmach projektujących strony internetowe
 • w edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych

Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • przygotować publikacje i prace graficzne do drukowania
 • organizować i nadzorować proces drukowania 
 • realizować cyfrowe procesy graficzne
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów
 • przygotować prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonać i wdrażać internetowe projekty multimedialne
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych

Pespektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, artystyczna grafika komputerowa, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia, grafika warsztatowa
 • umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interesuje Cię zakwaterowanie w internacie? >> Czytaj więcej