Czy gry komputerowe to Twoja pasja?

Czy interesuje Cię ich budowa i możliwość dokonywania w nich zmian?

Przyjdź do nas i zaprojektuj swoją własną grę. Połącz hobby z nauką. To szkoła dla ludzi cierpliwych, spostrzegawczych,  ze zdolnością logicznego i abstrakcyjnego myślenia, z dobrą koncentracją uwagi.

 

Atuty klasy :

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających tworzenie gier komputerowych według własnego pomysłu
 • zdobycie doświadczenia i umiejętności testowania gier komputerowych
 • zdobycie wiedzy i umiejętności  z zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania  baz danych i aplikacji internetowych
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sieci komputerowych
 • uzyskanie  dodatkowych certyfikatów : CISCO, ECDL

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia podjęcie nauki w szkole wyższej na kierunku tworzenie gier komputerowych
 • umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT
 • ułatwia późniejsze, samodzielne kształcenie w zakresie programowania i testowania gier

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • programisty gier komputerowych,
 • testera gier komputerowych,
 • serwisanta sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • programisty aplikacji internetowych,
 • administratora baz danych
 • administratora sieci komputerowych

Ukończenie klasy daje możliwość prowadzenia własnej działalności w w/w zakresie.

             

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera,

Tworzyć gry komputerowe z wykorzystaniem różnych silników gier(np. Unity )

Uczestniczyć w zawodach gier komputerowych zarówno szkolnych, lokalnycha a także międzynarodowych.

          

 

Udziała uczniów w turniejach gier komputerowych:

I Turniej Counter Strike w Zespole Szkół

II Szkolny Turniej Counter Strike

Counter Terrorist win

Świąteczny turniej CS'a

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesuje Cię zakwaterowanie w internacie? >> Czytaj więcej